ИНФО

Инструментите на ножарите са типични за ковашкия занаят, но същевременно имат и свои специфични особености оджак, мях, корито, ръжен, шиш, клещи (криви, прави), тезгях, менгеме, чукове, пили, теския (за сечене на желязо), тесла, пер­дах, пергел, кемане с маткап (уред за ръчно пробиване на дупки).

Чекиите са най-малките режещи оръдия, защото се носят в джоб. Режещата част е направена от стомана, която при сгъването се скрива в черена (дръжката), изработен от рог или дърво. Наименованията на ножо­вете произлизат от формата на изделието, тяхното предназначение или мястото, където най-много са се продавали. Всички ножове имат ножници! В миналото те са били изработвани от майстори-кънджии. Когато са направени от дърво, ножниците се наричат капии, а от кожа (мешина) - кании. В днешно време те се изработват основно от кожа.