КОКОНИ - луксозно изработени, елегантни с по-малки размери ножчета с релефно оформени и богато украсени чирени от бяла или оцветена кост или рога;


КАНТАРЛИИ - ножове с пиринчена дръжка, в която е монтиран кантарен механизъм от разграфен лост с кукичка, закачен в разтегната пружина. Използват се за претегляне на малки тежести.