УНИКАТИ
   
КУЛАКЛИИ - ножове с раздвоено подобно на уши разширение на задната част на дръжката, изработена от рога, кост или метални сплави.

Play movie